Traduceri Tehnice

Traducerile tehnice se impun prin acurateţea, experienţa profesională şi respectarea formatului acestora.

Câteva dintre domeniile în care ne-am specializat sunt:

 • proiecte
 • software
 • prospecte
 • broşuri tehnice
 • caiete de sarcini
 • întreţinere utilaje
 • procese tehnologice
 • descrieri de produse
 • instrucţiuni tehnice
 • specificaţii tehnice
 • certificate de urbanism
 • certificate de garanţie
 • autorizaţii de construire
 • oferte de servicii tehnice
 • certificate de conformitate
 • manuale pentru echipamente
 • cataloage cu produse tehnice
 • procese verbale de predare-primire
 • manuale de utilizare şi întreţinere